Průmyslové čištění světlíků v halách

Čistíme světlíky v průmyslových objektech za použití průmyslové chemie a to s velkou účinnosti. Tímto dochází k nemalé úspoře elektrické energie. Finální dočištění provádíme tlakovou vodou.