Stavební a před kolaudační úklidy

Tak jako v uplynulých letech tak i nadále pokračuje Naše spolupráce s významnými stavebními společnostmi jako např. Subterra, Metrostav, Vostav, Stamont a dalšími a to jak na menších projektech tak i na těch větších jako byla např. rekonstrukce části nemocnice Fifejdy, rekonstrukce bytových domů, ubytovacích zařízení, úklid novostaveb apod.