Úklid a likvidace holubího trusu

I vy jste se už určitě setkali s tím že vám holubí trus poškodil majetek nebo znepříjemnil život. Naše firma se zabývá úklidem spojeným z odvozem nebezpečného odpadu a dezinfekci prostor znečištěných po holubím trusu a dalších nečistot. Nesmíme zapomínat na to, že největším nebezpečím jsou infekční choroby které mohou obsahovat trus těchto ptáků.

Provádíme čištění a úklid holubího trusu z firemních i soukromých prostor, zejména střech, půd, teras a  balkónů. Odstranění trusu probíhá profesionálně s ohledem na zdravotní rizika s tím spojená.

Ukázka z realizace jedné zakázky