Obnova VI.Energetické ústředny – Ostrava Vítkovice

Naše firma letos započala úspěšnou spolupráci s dalšími stavebními společnostmi Subterra a Metrostav a to konkrétně na projektu zachování průmyslového dědictví Ostravy na Dolní oblasti v Ostravě – Vítkovicích.

Po otevření prohlídky pece číslo 1, následoval projekt obnovy VI.Energetické ústředy, kde se naše firma podílela komlexním předkolaudačním i zahajovacím úklidem.

Dne 1.5.2012 se prozatím na jeden den otevřely dveře této krásné historické haly a návštěvníci si mohli prohlédnout část expozice i samotné rozsáhlé a zajímavé prostory muzea. Hlavní atrakcí nového muzea jsou dvě impozantní pístová dmychadla, která kdysi hnala stlačený vzduch do první vítkovické vysoké pece. Ta patří ke třem stěžejním objektům v Dolní oblasti Vítkovic.

 

Pamětníci vzpomínají, že když se tyto kolosy daly do pohybu, vypadalo a znělo to, jako kdyby z haly měla vyjet parní lokomotiva. Plynová pístová dmychadla v VI. ústředně, která vyráběla stlačený vzduch, byla vyrobena ve Vítkovicích v licenci firmy Erhard a Semmer. První z nich bylo sestaveno v roce 1938, druhé o deset let později. Hmotnost celého stroje, který poháněl vysokopecní plyn, je devět set tun. Teplota dmýchaného větru, když přecházel přes expanzní nádobu do potrubí a pak do ohřívačů větru, byla 60 až 80 stupňů Celsia.

V objektu se také nachází vyhlídková terasa, z níž spatříte oba kolosy v celé jejich kráse.

Fotografie z dne otevřených dveří naleznete zde.

 

V horním patře budovy u dmychadel zaplní prostor další technické exponáty, které vám interaktivní formou přiblíží proces výroby železa pomocí modelů výrobních zařízení a technologií, které se běžně užívají v průmyslu. Budou zde vystaveny modely ocelárny, válcovny, ale i hi-tech linky na výrobu tlakových lahví a supermoderních CNC strojů, u kterých budete mít možnost (podobně jako při počítačových hrách) zkusit ovládání výroby, posun surovin na zmenšeném jeřábu a podobně.