Nový systém hubení štěnic

Protože standardní metoda používaná při hubení štěnic je málo účinná, tak jsem začali používat novou technologii při jejich hubení. Metoda spočívá v kombinovaném použití chemického a termo procesu. Uvedená účinnost je mnohem vyšší než u klasického hubení.

Touto metodou dokážeme ošetřit i vybavení interiérů (postele, skříně, apod.), které je za použití běžné metody je nutno likvidovat ve spalovně.

Elektronické a laserové plašení holubů

Za pomoci ultrazvuku a použití laseru pokryjeme napadenou oblast a zabráníme dosedu a hnízdění holubu v problémové lokalitě. Minimální velikost chráněné oblasti se pohybuje kolem 20m2, maximální velikost není omezena. Použitá zařízení jsou certifikovány pro použití v ČR a a mají minimální spotřebu.
Máte-li o uvesnou službu zájem kontaktujte nás.