Elektronické a laserové plašení holubů

Za pomoci ultrazvuku a použití laseru pokryjeme napadenou oblast a zabráníme dosedu a hnízdění holubu v problémové lokalitě. Minimální velikost chráněné oblasti se pohybuje kolem 20m2, maximální velikost není omezena. Použitá zařízení jsou certifikovány pro použití v ČR a a mají minimální spotřebu.
Máte-li o uvesnou službu zájem kontaktujte nás.